ทบทวนตัวเองและโค้ชตัวเองด้วยชุดคำถามเข้าใจตัวเองอย่างเป็นระบบด้วยการเขียนตามหลักจิตวิทยาสื่อประสาท NLP  และ Neuro Science 
Work-Book นี้จะช่วยให้คุณ
  •  Re-discover รู้จักตัวเองลึกขึ้นและชัดขึ้นกว่าเดิมด้วยชุดคำถามที่ใช้ในการโค้ชแบบ one-on-one
  •  Re-connect กับตัวเองในเรื่องที่ไม่เคยคุยกับตัวเองมาก่อน
  • Reflect ฝึกทบทวนตัวเองอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการทบทวนตัวเองในระดับลึก  ออกแบบชีวิต ตั้งเป้าหมายชีวิตให้สอดคล้องกับโลกภายใน

  


หมายเหตุ : Self-Coaching Workbook นี้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการโค้ชแบบ 1-on-1 ที่อาจต้องให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยสะท้อนความคิดให้ สำหรับท่านที่ใช้ Workbook ด้วยตัวเอง หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ตลอดช่วงเวลาทำการ 9.00-17.00 น.

E-Book


  Welcome to Self-Coaching E-Book
Available in days
days after you enroll
  FREE: Section 1 - Discover Your Challenge | ทบทวนปัญหาและความต้องการก้าวข้าม
Available in days
days after you enroll
  FREE: Section 2 : Discover Strengths | รู้จักจุดแข็ง
Available in days
days after you enroll
  Section 3 - Self-Awareness | ค้นหาตัวตน และทบทวนชีวิตที่ผ่านมา
Available in days
days after you enroll
  Section 4 - Purpose & Plan | ออกแบบชีวิต ตั้งเป้าหมาย
Available in days
days after you enroll
  Section 5 - Self Reflection | แนวทางการทบทวนตัวเองเพื่อเติบโต
Available in days
days after you enroll
  เครื่องมือและโปรแกรมพัฒนาตนเองที่แนะนำ
Available in days
days after you enroll
  Bonus : Webinar ออกแบบชีวิตจากจุดแข็งด้วย Life Blueprint Canvas (1 ชม.)
Available in days
days after you enroll

ต้องการดาว์นโหลด E-Book Version เต็ม ราคา 590 บาท

ฟรี : คอร์สออกแบบชีวิตด้วย Life Blueprint Canvas