นักริเริ่มทำงาน (Activator)

Cr: GallupClifton

สามารถที่จะผันความคิดมาเป็นการกระทำเพื่อบันดาลให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้น คนเหล่านี้มักจะใจร้อน

Complete and Continue