แบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder All34

  • สำหรับท่านที่ซื้อคอร์สออนไลน์ + รหัสแบบทดสอบจุดแข็ง 4,560 บาท : ทีมงานจะส่งรหัสให้ทำหลังจากลงทะเบียนซื้อคอร์สออนไลน์


  • สำหรับท่านที่ซื้อคอร์สออนไลน์เพียงอย่างเดียว 3,600 บาท ยังไม่เคยทำแบบทดสอบจุดแข็งแบบตัวเต็ม Version All 34 มาก่อน และต้องการทำแบบทดสอบจุดแข็งเพิ่ม : สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชำระค่ารหัส 2,125 บาท เพิ่มเพื่อทำแบบทดสอบจุดแข็งได้ที่ line @mindspring ค่ะComplete and Continue