ประโยชน์ของแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder ในการค้นหาตัวตน

 


 

แบบทดสอบ Clifton StrengthsFinder

คิดค้นโดย Don Clifton แบบทดสอบจุดแข็งที่มีความแม่นยำสูงและได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งจิตวิทยาจากสมาคม American Psychological Associationแบบทดสอบ Clifton StrengthsFinder จะช่วยค้นหาจุดแข็งห้าอันดับแรกของผู้ทำแบบประเมิน ซึ่งแบบทดสอบนี้ถูกพัฒนามาโดยตลอดตั้งแต่ปี 1949 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ทำแบบประเมินไปมากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลกแล้ว ส่งผลให้แบบทดสอบนี้มีความแม่นยำสูงและน่าเชื่อถือมาก  

จากการศึกษาค้นคว้ามากว่า 50 ปี ทำให้แบบทดสอบ Clifton-StrengthsFinder เป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นตัวช่วยที่เชื่อถือได้ในการระบุพรสวรรค์ที่เด่นชัดของเรา และถ้าเราพัฒนาต่อ ด้วยการฝึกฝนและนำจุดแข็งเฉพาะตัวของเราเป็นตัวนำ ทั้งในการทำงาน หรือการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น และได้เปรียบกว่าคนที่ไม่รู้จุดแข็งของตนเอง หรือคนที่รู้แล้วแต่ไม่ฝึกฝน ซึ่งอาจทำให้พรสวรรค์นั้นหายไปในที่สุด

นอกจากการรู้จุดแข็งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองแล้ว ก็ยังเป็นประโยชน์ต่อการโค้ชเพื่อสร้างความเป็นเลิศได้อย่างตรงจุด และต่อการทำงานเป็นทีม เพราะการเรียนรู้จุดแข็งของกันและกันจะทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือที่เราคุ้นเคยกันดีว่าจะทำให้เราสามารถ Put the right man in the right job นั่นเอง 

จากผลการวิจัยของกัลลัป โอกาสที่เราจะเจอคนที่มีแบบแผนทางความคิดที่เหมือนเรามีเพียง 1 ใน 33 ล้านคนเท่านั้น ดังนั้นเราแต่ละคนจึงมีรูปแบบการทำงาน ภาวะผู้นำ และการตัดสินใจที่เป็นเอกลักษณ์ของเราแต่ละบุคคล


ที่เราเลือกใช้แบบประเมินตัวนี้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์จุดแข็งและทำความรู้จักตนเอง เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่มีการรวบรวมข้อมูลมานาน มีการใช้กันอย่างแพร่หลายและตัวรายงานละเอียด แสดงผลหลายมิตินำไปพัฒนาต่อในเรื่องอื่นๆได้มากมาย

Complete and Continue